2.3.6.2 Vytvoření nové ústředny a callcentra

Pokud máte povoleno objednávání a vytváření nových ústředen, uvidíte po výběru zákazníka a kliknutí na tlačítko “Nová služba” v nabídce volbu “Ústředna a callcentrum”

 

Pokud nemáte u zákazníka vyplněnu adresu pomocí našeptávače, nebude možné Kontaktní centrum objednat a vytvořit. Musíte se vrátit do detailu zákazníka a adresu vyplnit pomocí našeptávače. Tato adresa bude po aktivaci předána záchranným složkám jako adresa umístění telefonních přístrojů kvůli tísňovým voláním.

 

Vyplňte identifikaci služby. Uvedené jméno bude použito jako DNS jméno služby a budou se na něj připojovat vaše telefonní přístroje. Proto se na něj vztahují omezení pro vytváření DNS jmen.

Dále vyberte ceník, kterým budou tarifikovány hovory vašeho zákazníka a počet kanálů (limit souběžných hovorů)

Pokud nemáte školení a zkušenosti s konfigurací Kontaktního centra, zvolte volbu “Rychlá konfigurace”. Ta pomocí jednostránkového průvodce zajistí kompletní nastartování, defaultní nakonfigurování první callcentrové fronty s veřejným číslem a rozeslání emailů prvním uživatelům zákazníka.

Pokud již máte proškolení, můžete pomocí volby “Pokročilá konfigurace” zřídit nepředkonfigurovanou službu a konfiguraci udělat zcela libovolně. Doporučujeme však zřídit zákazníkovi základní DEMO pomocí rychlé konfigurace a následně konfiguraci v průběhu zkoušení se zákazníkem upravit.

 

V rámci rychlé konfigurace v kroku 1 zadejte 1 až 5 prvních uživatelů zákazníka. Všichni budou mít licenci CALLCENTRUM a budou agenty callcentra. Vybraným uživatelům můžete přidělit roli SUPERVISOR callcentra, bude tak mít přístup k panelům pro řízení a sledování agentů a statistikám hovorů.

Vybranému uživateli můžete nastavit roli ADMIN. Ten se pak ze svého komunikátoru dostane do plné administrace Kontaktního centra a bude mít možnost přidávat a měnit uživatele. Tato volba není povinná, můžete si ponechat plnou kontrolu nad konfigurací a počty uživatelů a dodávat správu Kontaktního centra svému zákazníkovi jako službu.

V kroku 2 doporučujeme změnit XY za foneticky zapsaný název zákazníka. Pomocí syntézy řeči bude text převeden na hlásku, která bude přečtena při zavolání na telefonní číslo, které bude při zřízení služby aktivováno.

 

V kroku 3 můžete upravit obsah mailu, který bude rozeslán všem zadaným uživatelům. Pomocí instrukcí z mailu si uživatel provede spuštění komunikátoru, seznámí se s jeho částmi, shlédne instruktážní videa a je navigován jak si má službu vyzkoušet.

 

V poslední části je zobrazena doporučená cena pro koncového zákazníka a vaše velkoobchodní cena. Kliknutím na “Objednat” bude zahájeno spuštění, nakonfigurování služby a rozeslání mailů. Během této doby můžete v B2B pracovat v jiných modulech.

Po dokončení spuštění služby bude zobrazen dashboard služby.