2.3 Služby

Tabulka Služby zobrazuje všechny služby zákazníků - pevné linky, virtuální faxy, mobily, konektory.

Tabulka obsahuje:

 • viditelné sloupce
  • Akce - rychlé akce nad konkrétní službou - Vyúčtování, Nastavení
  • ID služby
  • Zákazník
  • Tarif
  • Stav
  • Režim placení
  • Druh
 • skryté sloupce (dostupné v exportovaném .CSV souboru)
  • ID konektoru (connectorId)
  • ID zákazníka (customerId)
  • datum vytvoření (createDate)
  • ID ústředny (containerId)
  • Čísla v konektoru (numbers)
  • Stav kreditu (creditAmount)