1.5 Export tabulek do Excelu

Každou tabulku zobrazenou na portálu lze exportovat do formátu .CSV pomocí tlačítka vpravo nad tabulkou


V exportovaném souboru se nacházení i skryté sloupce exportované tabulky.