2.2.2 Změna nastavení zákazníka

Změnit nastavení zákazníka je možné přímo v tabulce Zákazníci kliknutím na "Nastavení" v sloupci "Akce"

nebo kliknutím na "Identifikace a nastavení" v Dashboardu zákazníka

V nastavení je pak možné změnit základní informace o zákazníkovi nebo skrýt neaktivního zákazníka.

Vyhledání adresy je napojeno na databázi RUIAN, po vyhledání a výběru adresy, se automaticky doplní Ulice a č.p., Město a PSČ.

Pozor, heslo musí obsahovat 10 znaků, alespoň 1 velké písmeno, alespoň 1 malé písmeno a alespoň 1 číslici.

V tabulce zákazníci se zobrazují aktivní zákazníci. Změnou filtru je možné zobrazit i neaktivní zákazníky.