Xabber je podporovaný XMPP (Jabber) klient pro Android

Stažení a instalace

Standardním způsobem z Google Play.

Nastavení účtu

Přihlašovací jméno je ve formátu: přihlašovací jméno do ústředny@vhXXX.ipex.cz (XXX nahraďte číslem vaší ústředny, případně vaše doména). Heslo je stejné, jako do ústředny.