API 7.25.0

Změny
 • updateAccount - možnost zadat prázdnou roli (pro smazání všech rolí)
 • updateAccount - editovat role a zakládat účty smí pouze superadmin
 • createVoipService - možnost aktivovat bez data aktivace (= okamžitě)
 • updateVoipService - oprava nastavení profilu volání
 • createVoipService - umožňuje aktivovat více čísel zároveň
 • getNumberList - podporuje filtrování dle více stavů (pole)
 • getAddressList - vrací i id adresy
 • getNumberList pro - detail extended zobrazuje i detail adresy

Zpětně nekompatibilní změny (https://api.ipex.cz/soap/ProviderManagement/v2?wsdl)

 • getCallHistory - vypisuje nezaokrouhlenou cenu
 • portinVoip - podporuje i technické nastavení čísla, změna struktury parametrů

Opravy:

 • getCallStats - interní optimalizace (zrychlení), úpravy výkazu dle připomínek ČTÚ
 • createVoipService - opraveno nastavení expirace kreditu a počátečního kreditu

Nasazeno 27.7.2017