API 7.33.0

Nové funkce
  • Nové typy objednávek delete_pbx, change_oku_mobil, remove_voip_oku

Opravy

  • getInvoicePriint - nefakturoval roamingové hovory z předchozího měsíce (tzn. dofakturovávané zpětně), pokud se na přelomu měsíce měnil ceník čísla

Nasazeno 11.6.2020