API 7.18.0

Změny :
  • ceaseMobileService má datum jako povinný parametr

Nové funkce :

  • getCallHistory umožňuje zobrazit počet čerpaných volných jednotek

Opravy :

  • do wsdl přidán stav SIM karty "lost"