Obsahuje moduly pro systémovou správu ústředny.
Uživatelé

Definice uživatelů s právem konfigurace ústředny a stupně jejich oprávnění. Vytvořená linka je automaticky přidána mezi uživatele. Je zde možnost filtrovat data. V pravém horním rohu přibylo tlačítko "Filtr".

Filtr se vypíná opětovným zmáčknutým tlačítka Filtr.

Práva

Definice přístupového oprávnění pro WEB a SOAP rozhraní.

  IPBX

  Definice přístupového oprávnění pro WEB rozhraní, kde máme možnost definovat skupiny

  práv s možností nastavení přístupu k jednotlivým modulům ústředny. Máme zde rovněž

  možnost definovat modul, do kterého vstoupíme po přihlášení.


  SOAP

  Systém práv pro soap umožňuje omezit SOAP účet pouze na vybrané funkce. Vhodné je to

  zejména do míst, kde by se k SOAP účtu mohla dostat třetí osoba. Omezením práv je jí znemožněno

  napáchat vice škody než kdyby byl SOAP účet bez omezení. V menu nadefinujte SOAP funkce, které mají

  být pro SOAP účet dostupné. V sekci uživatelé je potom možné tuto skupinu práv přidělit danému uživateli.

  Obecné informace k SOAPu jsou dostupné na adrese

Skupiny

Seznam skupin s označením ID skupiny, která se použije pro nastavení pro zobrazení dané

skupiny telefonního seznamu nebo hudby.

Integrace

Seznam poskytovatelů SOAP služeb.

Aplikovat změny

  Aplikace změn - Slouží pro uplatnění provedených změn v databázi - vygeneruje se nová konfigurace ústředny.

  Tento proces nezpůsobí ukončení hovorů.


  Restart ústředny - Slouží pro restartování ústředny. Při restartu dojde k ukončení všech hovorů a nedostupnosti ústředny na krátkou dobu, než ústředna opět naběhne.

Systémový log

Zobrazení logu důležitých administračních akcí v ústředně jako je např. změna hesla administrátorského účtu,

založení uživatele, přihlášení do webového rozhraní (všech skupin kromě uživatelů). Události lze filtrovat dle

potřeby pomocí pokročilého filtru, který umožňuje definici podle modulu ústředny, akce či uživatele.