Webová integrace

Mocným nástrojem je integrace funkcí telefonní ústředny iPBX s webovými rozhraními nejrůznějších aplikací.


Webová integrace slouží k propojení webových IS/CRM s telefonní ústřednou iPBX. Propojení slouží pro informaci o příchozím volání a jednoduché možnosti vytvořit odchozí volání. Pomocí této funkce dokážete přímo vyhledat informace o volajícím ve svém systému a zobrazit tato data uživateli. Propojení je založeno na Javascript SDK, které využívá technologie HTML5/WebSockets.


Webová integrace umožňuje například:

 •     otevřít okno internetového prohlížeče s informacemi o volajícím zákazníkovi,
 •     zavolat kontakt kliknutím na hypertextový odkaz na webové stránce,
 •     zobrazit na webové stránce informace o aktuálně volajících telefonních linkách,
 •     a mnoho dalšího podle vašich potřeb a přání.Ověření

Na začátku komunikace musí Vaše webová aplikace provést ověření vůči iPBX a uvést identitu uživatele

auth(token,identityType, identityValue)

token - získání tokenu pomocí REST API

identityType - může nabývat těchto hodnot {login, line, email}

identityValue - údaj kterým označíme uživatele, pro kterého je komunikace určena

Příklad

auth/token(identityType: "email", identityValue: "karel.novak@example.com")

Pozn. u uživatele v iPBX musí být tento email vyplněn (v seznamu kontaktů)


Konfigurace API v iPBX

Formát zpráv (událostí)

Podrobnější popis zde a u sdk

formát JSON

 • event - nazev události (Ringing,Answered,Hangup)
 • from - číslo volajícího
 • to - číslo volaného
 • uniqueId: id hovoru
 • direction - směr hovoru (incoming, outgoing, incomingLocal, outgoingLocal)

 • line - číslo linky

 • queue - jméno fronty ze které přišel hovor (pouze pro operátory)


EventName

 • Ringing - vyzvánění hovoru
 • Answered - zvednutí hovoru
 • Hangup - položení hovoru


Příklad
{
 event: Ringing,
 from: 777888999,
 to: 222333444,
 uniqueId: 1412256225.1941,
 direction: incoming,
 line: 444
 }

Schéma


Akce - Vytočení telefonního čísla, zavěšení a přepojení hovoru

Dle přihlášeného uživatele je dohledána linka volajícího a na ní je vytvořen odchozí hovor.

 • originate (to, callerid, actionid) vytvoření nového hovoru, callerid je nepovinný parametr, actionid je identifikátor pro spárování s událostí originateresponse

  • ('originate', {to: 'phoneNumber', callerid: 'jmeno <cislo>', actionid: 007})

 • hangup (uniqueid) ukončení hovoru

  • ('hangupcall', {uniqueid: 'uniqueid')

 • transfer (to, type) přepojení hovoru, to - číslo linky, type je typ přepojení ("blind" - bez konzultace, "attended" - s konzultací)

  • ('transfer', to: 'phoneNumber', type: 'blind', data:{})
FAQ

Často kladené dotazy jsou v samostatné sekci - FAQ Webová integrace

Examples

V níže uvedeném repozitáři naleznete příklady jak funkci implementovat.

https://bitbucket.org/ipex/examples/src/master/Client-side-integration/


V linuxu je možné příklady stáhnout např. takto

  git clone https://bitbucket.org/ipex/examples.git