API 7.26.2

Změny
  • getCallHistory - opraveno záhlaví CSV (volné jednotky)

Nasazeno 15.12.2017