2.7 Nastavení

Nastavení je dostupné pouze uživatelům v roli Superadmin.

V Nastavení je možné upravit:

  • Nastavení providera - notifikační emaily, expirace
  • Fakturace - období pro fakturaci, logo
  • Služby - výchozí ceníky a režimy placení pro služby
  • Ceníky - editor ceníků
  • Přístupy - uživatelé a jejich role v B2B8
  • Přehled čísel a OKU kódů (dostupné i pro roli Portace)
  • Šablony realizačních mailů - informace pro nové uživatele
  • Branding uživatelských aplikací