API 7.24.9

Změny:

  • getNumberList - možnost filtrovat čísla dle více containerId
  • activateVoip, updateVoip, ceaseVoip - provádí změny ihned při volání funkce. Pouze při chybě ponechá request neuzavřený (tzn. že bude zpracovaný dodatečně, do 5 minut)

Opravy

  • getInvoicePrint - oprava xml a csv výstupu

Nasazeno 16.1.2017