Komunikátor - modul Editor kontaktůShrnutí

Modul je rozhraním pro ruční editaci kontaktů ve službě VOIPEX kontakty. Je určen pro rychlou opravu jednotlivě editovaných kontaktů.

Uložené kontakty lze využít v různých dalších modulech:

 • panel agenta a supervisora callcentra

 • statistiky hovorů callcentra

 • zobrazení jména volajícího a vybraných doplňujících údajů v CTI okně při příchozím hovoru

 • směrování hovorů na preferované agenty podle volajícího

 • směrování hovorů do specifických částí IVR přes data v polích kontaktu

 • vytáčení volaného pomocí rychlého hledání v komunikátoru

 • vytáčení volaného přímo ze seznamu kontaktůModul v komunikátoru může vybraným uživatelům povolit implementátor nebo administrátor zákazníka přes modul administrace uživatelů.

Pro automatizovaný import kontaktů lze využít:Vstup do Editoru kontaktů

 • Vstup do modulu je přes ikonu Editor kontaktů v levém menu komunikátoru.

 • defaultně je zobrazen přehled kontaktů

 • v horní části modulu je menu pro další operace v rámci modulu

 • v přehledu jsou zobrazeny jen některé vybrané sloupce Vyhledávání v kontaktech

 • vyhledávat lze podle příjmení nebo telefonního čísla

 • hledané číslo zadávejte v plném formátu např. +420575750980 
Editace sloupců

 • je možné si upravit vzhled podle svých priorit

 • sloupce lze odstranit či přidat ikonou v pravém horním rohu

 • v nastavení křížkem sloupec odstraníte nebo kliknutím na výběr určitého sloupce zase přidáte

Nový kontakt

 • lze založit včetně různých pomocných parametrů

 • tyto parametry pak lze využít v řízení hovorů při průchodu ústřednou

 • povinné jsou telefonní číslo, jméno a příjmení nebo název organizace

 • funkci má k dispozici jen uživatel s rolí Admin v editoru kontaktůEditace kontaktu

 • do editace kontaktu lze vstoupit kliknutím na řádek kontaktu ve výpisu kontaktů

Smazat kontakt

 • volba je dostupná v detailu vybraného kontaktu

 • funkci má k dispozici jen uživatel s rolí Admin v editoru kontaktůVytočení čísla kontaktu pomocí Search boxu komunikátoru

 • uživatel nemusí mít vůbec přístupný editor kontaktů

 • v Search boxu napíše jméno kontaktu nebo firmy

 • vybere z nalezených kontaktů a klikne na ikonu pro volání

Vytočení čísla kontaktu přímo ze seznamu kontaktů

 • uživatel nemusí přepisovat/kopírovat telefonní číslo

 • klikem na ikonu telefonu lze hovor ihned spojit

Zobrazení identifikace volajícího v CTI okně

 • okno vyskočí nezávisle na aplikaci ve které zrovna uživatel pracuje

 • můžete pak jedním kliknutím hovor přijmout nebo odmítnout

 • lze zobrazit mimo jména volajícího a jeho firmy i další pomocné údaje které si do editoru kontaktů uložíte

 • zobrazené údaje mohou být i klikatelné s otevřením nového okna prohlížeče na kartu s více detaily z vašeho IS/CRM/ERP.
  Je nutné mít v kontaktech naimportovány URI ve speciálních sloupcích (viz VOIPEX kontakty - automatizovaný import dat)

Import kontaktů pomocí csv souboru

Je určeno pro rychlé naplnění seznamu kontaktů exportem z vašeho informačního systému.

 • není nutná znalost programování

 • vyexportujete údaje o kontaktu a jeho telefonní číslo z vašeho informačního systému do Excelu nebo csv souboru

 • upravíte sloupce a údaje podle vzoru importního souboru

 • uložíte upravený soubor do formátu csv v kódování UTF-8

 • naimportujete připravený soubor

 • funkci má k dispozici jen uživatel s rolí Admin v editoru kontaktů


Doporučení: používat Libre office.

Exportovaný csv soubor kontaktů z Komunikátoru otevřít v Libre office tak, aby byl zachován středník jako oddělovací znak a uvozovky jako formátovač textu v jednotlivém poli, viz obrázek níže. Pak po editaci a uložení lze soubor správně naimportovat

 

Tipy jak v Excelu pracovat s kódováním UTF-8 : Export kontaktů

Je určeno pro jednoduchou hromadnou aktualizaci kontaktů. 

 • export do csv v kódování UTF-8

 • exportovaný soubor lze po aktualizaci ihned importovat (jiné pořadí sloupců nemá na import vliv)

 • funkci má k dispozici jen uživatel s rolí Admin v editoru kontaktůSmazat všechny kontakty

 • před provedením akce je vyžádáno potvrzení

 • funkci má k dispozici jen uživatel s rolí Admin v editoru kontaktů