Administrace PBX

Manuál pro administraci komunikační platformy VOIPEX. Je to zcela unikátní řešení, které propojuje různé prostředky komunikace se světem informačních systémů do jednoho funkčního celku. Díky svoji koncepci a aplikacím pro zvýšení produktivity umožňuje zvýšit efektivitu jednotlivých pracovníků a týmů a tím zrychluje firemní procesy.

Uživatelé ke komunikaci mohou využívat různé prostředky ať již na bázi online, jako je pevné a mobilní volání, zobrazení aktuální dostupnosti (prezence), audio a video konference, krátké zprávy (instant messaging - IM), sdílení pracovní plochy a dokumentů, nebo na bázi offline jako jsou emaily, SMS, záznamníky či faxy.

Díky propojení se světem informačních systémů umožňuje komunikační platforma VOIPEX kdekoli a v kterémkoli okamžiku přístup ke všem potřebným firemním informacím. Středobodem platformy je každý uživatel služby, který může užívat veškeré užitky.

Vstup do ovládacího prostředí platformy VOIPEX

 Přístup na webové rozhraní pro administraci systému provedete vložením adresy do webového prohlížeče např. https://pbx.voipex.io po jehož potvrzení se zobrazí webového rozhraní pro přihlášení do systému. 

Z důvodu bezpečnosti a funkčnosti doporučujeme pro přístup na webové rozhraní ústředny používat prohlížeč Google Chrome.

 

Seznámení s hlavním menu ústředny

Hlavní menu ústředny je tvořeno záložkami v boční liště, které obsahuje tyto položky:

 

  • PBX (Ústředna) – nastavují se zde parametry linek, trunků, distribuce hovorů, směrování

  • CC (Call centrum) - nastavuje se zde chování CC, fronty, agenti.

  • NET (Síť) – nastavují se zde síťové parametry (není dostupné u virtuálních ústředen)

  • SYS (Systém) – informace o stavu ústředny, definice práv uživatelů a zálohování systému, aplikovat změny

  • API - podpora pro integraci s platformou