Ústředna

Rozhraní pro ústředny verze 3.x a do 4.5.x je popsáno v PDF


Další text je vázán na rozhraní ústředny od verze 4.6.x a vyšší.
Tato sekce obsahuje veškeré konfigurační možnosti k funkcím ústředny.

Trunky - definice a správa trunků, tedy komunikačních kanálů, kterými ústředna komunikuje s ostatními ústřednami nebo zařízeními.

Protokoly - nastavení obecných parametrů komunikačních protokolů, jednotlivě pro protokol SIP a IAX.

Telefony - konfigurace zařízení a linek ústředny, nastavení oprávnění a logické příslušnosti linek do číslovacích plánů.

Směrování - nastavení pravidel pro příjem příchozích a odbavení odchozích hovorů.

Distribuce hovorů - určení finálního umístění hovorů, jejich terminaci na definované lince, aplikaci nebo přesměrování.

Služby - nastavení funkcí jako konference, autokonfigurace zařízení, tabulky časů atd.

Diagnostika - přehled o koncových zařízeních, komunikačních kanálech a událostech ústředny.

Média - nastavení multimediálních modulů ústředny, hlásek pro IVR a hudby pro přehrávání při přidržení hovoru nebo vyzvánění ve frontách.

Výpis hovorů - poskytuje přehled o vnitřních a vnějších voláních
s možností uživatelsky definovaného filtru pro vyhledávání požadovaných informací.
Pokud je součástí hovoru jeho nahrávka lze ji přehrát.