API 7.27.2

Změny
  • updateProvider - možnost nastavit IČO. Slouží pro export adres pro tísňová volání

Nasazeno 10.2.2018