API 7.27.5

Změny
  • getCallStats - oprava podkladů pro ČTÚ (negenerují se položky odtraněné z formuláře)

Nasazeno 19.7.2018