Integrace aplikace CRM okna do systému zákazníka

Postup spuštění obecné integrace CRM okna

 • Objednat modul obecné integrace na ústředně prostřednictvím systému nakupování placených modulů ústředny. Při objednání modulu je nutno dodat URL adresu systému zákazníka spolu s údaji pro ověření požadavků na tento systém.

Systém nakupování placených modulů ještě nebyl spuštěn. Spuštění modulu je nutné konzultovat s technickou podporou.

 • Přiřadit obecnou integraci uživatelům v detailu uživatele.

Vzor API pro systém zákazníka

 • každá funkce CRM okna kontaktuje pevně definovanou URL podle dokumentace v systému zákazníka

 • ověření probíhá pomocí basic autentifikace

 • v případě nesprávné struktury odpovědi systému zákazníka bude tato odpověď zahozena.

Topologie obecné integrace

 

Popis funkce

Zobrazení

Popis funkce

Zobrazení

Vyhledání informace, komu patří telefonní číslo v kontaktech

 • V případě nalezení jednoznačného kontaktu je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

 • V případě nejednoznačného kontaktu je zobrazen seznam kontaktů s uloženým příslušným číslem. Po kliknutí na vyhovující kontakt je CRM okno přesměrovány přímo do detailu kontaktu.

 • V případě, že telefonní číslo nepatří k žádnému známému kontaktu je zobrazena informace o neznámém čísle.

 

Vyhledávání fulltextem v kontaktech

 • vzor API systému zákazníka,

 • v parametru na vyhledávání je uveden text, který zadal uživatel CRM okna do pole pro vyhledávání

 • minimální délka textu pro vyhledávání jsou 4 znaky

 • systém na straně zákazníka si určí, ve kterých polích má zájem vyhledávat (jméno, firma, telefonní číslo)

 • Po zadání hledaného textu do vyhledávacího pole jsou v seznamu zobrazeny vyhovující kontakty.