Front

Pomocí statistik Front můžeme sledovat rozložení jednotlivých přijatých a nepřijatých hovorů do

hodinových, denních, týdenních, měsíčních a celkových přehledů jednotlivých front pomocí výpisů a grafů.


Hodinový přehled

Rozložení hovorů podle vybrané fronty v hodinách celého dne. Možnost zvolení kumulativního nebo detailního

grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu,

kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období


Denní přehled

Rozložení hovorů podle vybrané fronty po dnech v celém měsíci. Možnost zvolení kumulativního nebo detailního

grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu,

kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období


Týdenní přehled

Rozložení hovorů podle vybrané fronty po dnech v celém týdnu. Možnost zvolení kumulativního nebo detailního

grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu,

kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období


Měsíční přehled

Rozložení hovorů podle vybrané fronty po měsících v celém roce. Možnost zvolení kumulativního nebo detailního

grafu přijatých a nepřijatých hovorů. Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu,

kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období


Celkový přehled

Rozložení hovorů podle vybrané fronty po měsících v celém roce. Kumulativní graf přijatých a nepřijatých hovorů.

Zobrazený přehled je možné exportovat pro další zpracování do CSV formátu, kde se jako oddělovač používá středník.

  Fronty - výběr fronty

  Uživatelé - výběr uživatele (agenta)

  Čas - výběr časového období