Dovednosti operátorů CC (Skills)

Co je to skills a k čemu se dají využít:

Skills, neboli dovednosti, nám dovolují při vstupu hovoru do fronty, na základě předem definovaných kritérií, nalézt nejvhodnějšího operátora pro obsluhu.
Například, pokud si volající v IVR aplikaci na základě DTMF volby zvolí, že chce komunikovat v angličtině, můžeme přednostně vyhledávat takové volné operátory, kteří mají nejvyšší úroveň angličtiny.

Požadavky:

  1. Ústředna verze 4.6 a vyšší

  2. Grafické IVRTerminologie:

  1. Kategorie - sdružuje dovednosti, kterých mohou operátoři nabývat př.: jazyky (cz, sk, en, fr), reklamace (tablety, notebooky, mobily,..), recepce (neurologie, hematologie, kardiologie,…)

  2. Skupina dovedností - slouží pro zařazení operátorů do skupin - je to analogie k iPBX oprávnění - př.: cz_en_operator (cz=100, en=80)

  3. Pravidla dovedností - slouží pro nastavení prahu/limitu odpovídající dovednosti za čas - lze zde nastavit, za jak dlouho začneme slevovat z naších nároků a o kolik polevíme