Nastavení pauz (ipbx verze 3 a 4)

V reportech se můžou zobrazit informace o tom jak dlouho byli operátoři na pauzách.

V souvislosti s tím je u pauz možné nastavit jestli je pauza placená nebo neplacená.

Statistika pauz je v sekci Call Centrum -> Statistiky -> Uživatelé -> Pauzy

Typy pauzy operátora lze nastavit v administraci :