Nastavení CC

Panely

 • Počet odchozích hovorů pro odstranění nevyřízeného hovoru
  • Po dosažení definovaného počtu pokusů, dojde k odstranění nevyřízeného hovoru.
  • Funkce je aktivní pouze pokud je v PO zobrazeno jen tlačítko "Volat", tzn. není možné použít tlačítko "Vyřešeno"
  • 0 = funkce vypnuta
 • Automatické mazání nevyřízených hovorů
  • Vždy - kdykoliv dojde k úspěšnému spojení hovoru. Platí pro odchozí i příchozí hovory
  • Vždy a podle front - pokud dojde k úspěšnému spojení hovoru ve frontě, ve které vznikl nevyřízený hovor. Platí pro odchozí i příchozí hovory 
  • Pouze tlačítkem - v případě, že je hovor vytočen přes PO (tlačítko "vyřízeno" nebo "volat") a dojde k úspěšnému spojení
 • Expirace paměti LastAgent [s]
  • Doba, po jakou si ústředna pamatuje v paměti funkci LastAgent
 • Přepis zdrojového čísla
  • Vezme zdrojové číslo a dle šablony jej upraví do tvaru, který bude následně zvonit na koncových číslech
 • Přepis cílového čísla
  • Vezme cílové číslo a dle šablony jej upraví
 • Zrušit stav "řeším" při neúspěšném zpětném volání na nevyřízený hovor
  • Při neúspěšném zpětném volání na změškaný hovor, se hovor označí opět jako neřešený a odebere se příznak "řeším"
 • Identifikovat příchozí hovory pro panely
  • V panelech zapne identifikaci volajícího. S touto službou je zároveň nutné využívat VOIPEX kontakty nebo jinou integraci