Import kontaktů přes csvImport kontaktů do ticketovacího systému


Potřebujete-li importovat zákaznický kontakt zařazený pod určitou firmou, je potřeba nejdříve naimportovat společnosti a až poté uživatele/tj. jednotlivé kontakty. Jinak import skončí chybovou hláškou, protože údaj o společnosti uvedený v souboru u každého uživatele nebude nalezen v databázi společností.

Zde jsou vzorové soubory v csv formátu, kódování UTF-8, s nejčastějšími poli, která se importují pro Společnosti a kontakty, přičemž lze výčet polí rozšířit či zúžit:

Společnosti_UTF8.csv

Kontakty_UTF8.csv

1/ Import společností


  • Vyberete záložku Zákazníci.


  • Vyberte záložku „Společnosti“ a následně položku „Import“.

  • Vyberte csv soubor s kontakty a následně proveďte výběr jednotlivých importovaných polí. Soubor musí být ve tvaru jako přiložený csv soubor, s kódováním UTF-8.


2/ Import uživatelů/kontaktů


Pro import uživatelů/tj. jednotlivých kontaktů je důležité, aby měl každý kontakt vyplněné pole „E-mail“ a „Uživatelské jméno“, protože se jedná o povinná pole, se kterými systém pracuje.

  • V sekci „Administrace“ vyberte modul „Správa všech uživatelů“ a následně stiskněte tlačítko „Import“.

  • Na nové obrazovce postupujete obdobně jako při importu společností:

Pozn.: Chcete-li stejným způsobem hromadně importovat operátory (nikoliv tedy koncové uživatele/zákaznické kontakty), proveďte to dalším importem, přičemž v poli Role vyberte: Operátor

Chcete-li přiřadit kontakt pod určitou společnost, nezapomeňte vyplnit pole SpolečnostTIP:

Neznáte-li e-mailovou adresu kontaktu, vložte fiktivní e-mailovou adresu, u které na první pohled později poznáte, že je smyšlená (xx@yy.cz).

Uživatelské jméno musí být jedinečné (při duplicitě import neproběhne), používá se opět buď e-mailová adresa nebo jmeno.prijmeni

Máte-li jeden kontakt se stejnou e-mailovou adresou přiřazený pod více společnostmi, je potřeba ho naimportovat tolikrát, pod kolika společnostmi existuje, přičemž uživatelské jméno musí být různé, př.:

jmeno.prijmeni1….společnost A, e-mail: xx@yy.cz

Jmeno.prijmeni2….společnost B, e-mail: xx@yy.cz

To platí za předpokladu, že máte v Administrace/Security nastaven způsob přihlášení: Uživatelské jméno + heslo: