Ticketing 4.13

 

Verze ticketingu 4.13 přináší následující nové funkce, vylepšení a opravy.

 


Nové funkce

 

Napojení událostí chatu na Google Analytics

Jde o následující události:

 • maximalizace a minimalizace chat widgetu na stránce (během nebo i před chatem) a událost odeslání zprávy hostem

 • propojení se nastavuje v administraci chatovacího profilu, je potřeba zadat ID měření z Google Analytics účtu :

 

Archivace a mazání ticketů

 • Archivace a mazání požadavků lze nyní nastavit na úrovni každé služby:

 

Portál

 • Možnost nastavení oprávnění přístupu uživatelů k internímu portálu:

 

Gmail

 • Podpora Gmail OAuth 2.0 pro e-mailovou komunikaci

 

Jazykové mutace

Lokalizace názvu služby/složky dle nastaveného jazyka v prostředí

Polština

 • K dispozici je nový jazyk prostředí - polština:

 

Zobrazení upozornění plynoucí z rozdílu mezi časem stáhnutí a doručení zprávy

 • V detailu ticketu v Historii komunikace je u konkrétní zprávy nově zobrazeno upozornění vyplývající z rozdílu mezi časem doručení zprávy do schránky a jejím stažením do helpdesku

 • Je-li rozdíl mezi časem stažením zprávy do helpdesku a doručením e-mail. zprávy do schránky :

1/ Menší než 1 hod. , zobrazí se takto:

2/ Větší než 1 hod., zobrazí se:

3/ Větší než 1 den, zobrazí se:

 

Vylepšení

Logy

 • Přepracované logování chyb do souborů (on-premises verze), logovací soubory se vytváří každý den

Protokol EWS

 • Optimalizace protokolu EWS

AD skupiny

 • Automatické nastavování rolí uživatelů v AD skupinách

Podpora “Odpovědět na”

 • Notifikace E-mail přijat odchází na Reply-To, pokud je uvedeno

 • Odpověď v ticketu odchází na Reply-To, pokud je uvedeno

SMTP

Výchozí SMTP

 • Zvýšení stability Requestor SMTP (výchozí SMTP)

Gmail a Office 365 SMTP

 • V případě vytváření Gmail nebo Office365 příchozí schránky je možné automaticky vytvořit odchozí schránku SMTP:

 

Chat

Ergonomie práce s chaty na straně operátora

 • bylo rozšířeno zobrazení informací o probíhajících chatech (v levé části chat. okna) - o jméno operátora, jeho avatar a název chatovacího profilu

 • akce (předat, uzavřít a exportovat do pdf), dříve zanořené, byly vytaženy na pravou část chat. okna

Globální avatar

 • lze nastavit globální avatar (např. vaší firmy) v chatu

 • bude se zobrazovat tam, kde nekomunikuje operátor, ale systém (např. automatizace, první zpráva v chatu atd.):

 

Interní komentáře

 • V přehledu požadavků se nyní zobrazí ticket jako nepřečtený i v případě vložení interního komentáře

 

Opravy

 • Chybné zobrazení výchozí stránky pro přihlášení

 • Chybné zobrazení názvu kategorie v pohledech

 • Chyba při založení požadavku z chatu

 • Chybný export data z historie chatu

 • Chybné zobrazení data v historii chatu

 • Chybné uložení hodnoty v tiskových výkazech

 • Chybné zobrazení chatu na mobilním telefonu

 • Chybné přeposlání zprávy v případě nevalidní emailové zprávy

 • Chyba při přesunu položky portálu

 • Chyba při mazání služby

 • Chyba při zakládání interní skupiny přes API

 • Chybné zobrazení historie chatu v případě použití FB Messenger

 • Chyba při kopírování automatizace, kdy se duplikovaly podmínky

 • Chyba při exportu z reportu do CSV (chybné kategorie)

 • Chyba při ukládání pozvaných v automatizaci

Verze 4.13.1

Opravy

 • Zobrazení polského jazyka v profilu uživatele

 • Import štítků v uživatelích z CSV

 • Import z CSV do polí typu: datum a desetinné číslo

 • Viditelnost sloupce kategorie pro koncové uživatele 

 • Odeslání webhook statusů

 • Pomalé načítání modulu Hovory

 • Zápis chybových hlášek v případě odeslání notifikací na mobilní telefon a prohlížeč

Verze 4.13.2

Opravy

 • Opakované zobrazení uvítací zprávy v chatu

 • Samovolné odhlašování z chatu v prohlížeči Chrome

 • Po automatické recyklaci aplikačního poolu došlo k chybnému spuštění aplikace