Nastavení odchozích a příchozích e-mailů


Nastavení příchozí a odchozí pošty


Odchozí e-maily


Pro nastavení odchozí pošty je potřeba v systému v části Administrace – Správa emailů – Odchozí emaily (SMTP) zadat údaje pro nastavení používaného SMTP serveru (podrobnosti Vám sdělí Váš správce sítě).

Jedná se o následující údaje:     

Adresa SMTP serveru

Port (používaný SMTP serverem)

Jméno uživatele

Heslo

Prostřednictvím tlačítka Test spojení si můžete spojení se serverem otestovat.


Příklad nastavení pro SMTP server odchozí pošty:

Administrace/ Nastavení emailů/ SMTP server

 SMTP serverů může být nastaveno více:

K dispozici je také Log odchozí pošty z ticketovací aplikace:

(zde může administrátor ověřit, zda byla zpráva ze systému odeslána)


Příchozí e-maily

 

Pro nastavení příchozích e-mailů v části Administrace – Správa emailů – Příchozí emaily, přes tlačítko Vytvořit


je potřeba zadat údaje pro každou jednotlivou e-mail. schránku, která slouží pro příjem požadavků.

Jedná se především o následující údaje:

Typ serveru

Adresa serveru

Port

Login (přihlašovací jméno nebo e-mail pro přihlášení do zvolené e-mailové schránky)

Heslo (zvolené e-mailové schránky)


TIP:

Pokud chcete zabránit tomu, aby systém stáhl ze schránky všechny nepřečtené e-maily a založil z nich požadavky, musí být e-mailová schránka/doručená pošta prázdná nebo zprávy v ní musí být označené jako přečtené. 


Příklad nastavení e-mailové schránky pro příchozí požadavky:


Pomocí tlačítka Otestovat spojení lze provést test připojení.


E-mailová adresa pro odpovědi - většinou se zadává stejná jako pro příchozí e-maily

SMTP server – vybírá se buď, ten, který je nastaven jako Výchozí nebo můžeme nastavit kterýkoliv Jiný z možných

Přidávat historii zpráv do odpovědí – zde se zvolí, jak se má chovat historie ve vláknu odpovědí/komentářů v ticketech

Služba – nastaví se, do které služby mají být směřovány e-maily/tickety z této schránky

Typ požadavku – většinou se nastavuje Požadavek na službu (pokud ponecháte výchozí Základní požadavek, bude nutné pak tickety zkonvertovat/tj. nastavit do nějaké služby, což s sebou ponese zbytečnou ruční práci)


K dispozici je také Log příchozí pošty do ticketovací aplikace:

(zde může administrátor ověřit, zda zpráva do systému dorazila)